پایه

قیمت بدلیل نوسانات قیمت بازار لطفا با دفتر مرکزی تماس بگیرید گارانتی 3ماهه

 • حمل تا نصب در مدت زمان یک هفته
 • استفاده بهینه از فضا
 • مصرف کمتر فولاد
 • با ارتفاع 20متر و دهانه 40متر
 • کاهش قیمت تمام شده
سفارش دهید
ویژه

حرفه ای

قیمت بدلیل نوسانات قیمت بازار لطفا با دفتر مرکزی تماس بگیرید گارانتی یکساله

 • نصب سریع
 • استفاده بهینه از فضا
 • مشمول قیمت اجرت و مصالح
 • با ارتفاع 25متر و دهانه 70متر
 • کاملاً مطابق با آئین نامه مقررات ملّی ساختمان
سفارش دهید

اقتصادی

قیمت بدلیل نوسانات قیمت بازار لطفا با دفتر مرکزی تماس بگیرید گارانتی 6ماهه

 • نصب سریع
 • استفاده بهینه از فضا
 • مصرف کمتر فولاد
 • با ارتفاع 20متر و دهانه 50متر
 • کاهش قیمت تمام شده
سفارش دهید