24
جولای

ابوالفضل نیکان

واقعا به وجود چنین کارخانه ی تولید سازه ای در استان مان افتخار می کنیم. شاید بتوان گفت که بیشتر بافت فلزی لاهیجان و گیلان حاصل زحمات کارگران و کارشناسان و مهندسان این صنایع فلزی است