• تلفن: 34573336-013
 • ایمیل: soule.azarmi@gmail.com
 • ساعات کاری: 17:00-08:00

سوله خرپایی

پایه

تومان (قیمت کل در هر مترمربع) 290000 گارانتی 3ماهه

 • حمل تا نصب در مدت زمان یک هفته
 • استفاده بهینه از فضا
 • مصرف کمتر فولاد
 • با ارتفاع 20متر و دهانه 40متر
 • کاهش قیمت تمام شده
سفارش دهید
ویژه

حرفه ای

تومان (قیمت کل در هر مترمربع) 452000 گارانتی یکساله

 • نصب سریع
 • استفاده بهینه از فضا
 • مشمول قیمت اجرت و مصالح
 • با ارتفاع 25متر و دهانه 70متر
 • کاملاً مطابق با آئین نامه مقررات ملّی ساختمان
سفارش دهید

اقتصادی

تومان (قیمت کل در هر مترمربع) 370000 گارانتی 6ماهه

 • نصب سریع
 • استفاده بهینه از فضا
 • مصرف کمتر فولاد
 • با ارتفاع 20متر و دهانه 50متر
 • کاهش قیمت تمام شده
سفارش دهید