• تلفن: 34573336-013
  • ایمیل: soule.azarmi@gmail.com
  • ساعات کاری: 17:00-08:00

سالن های طبقاتی کارخانه جوجه کشی نوید مرغ گیلان

  • خانه
  • /
  • سالن های طبقاتی کارخانه جوجه کشی نوید مرغ گیلان